Werknemers in een voedingsbedrijf hebben een gemiddelde anciënniteit van 10 jaar

De gemiddelde anciënniteit van het personeel in de voedingsindustrie was 10 jaar in 2010, wat een stijging betekent in vergelijking met 10 jaar tevoren. De gemiddelde anciënniteit ligt lager dan in de verwerkende industrie (12 jaar) maar hoger dan in de privésector (9,6 jaar).

Evolutie gemiddelde anciënniteit binnen een ondernemingen in de voedingsindustrie (in jaren)

Bron: CRB op basis van de structuurenquêtes (ADSEI - fod Economie)

Created by Pixular