Sterke dynamiek in de tewerkstelling

Achter de stabiele werkgelegenheid in de voedingsindustrie zit heel wat dynamiek, minder groot dan in de totale privésector, maar wel groter dan in de rest van de industrie.

Volgens de meest recente cijfers was er in het Vlaamse Gewest op jaarbasis 13% uitstroom en bijna 12% instroom. Voor heel België waren deze percentages vergelijkbaar.

Werknemersstromen in de voeding (2007-2008)

Bron: DWH Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming (bewerking Departement WSE / Steunpunt WSE)

Werknemersstromen in de voeding (2007-2008)

Bron: DWH Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming (bewerking Departement WSE / Steunpunt WSE)

Werknemersstromen in de voeding (2007-2008)

Bron: DWH Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming (bewerking Departement WSE / Steunpunt WSE)

De Vlaamse dynamiek van naderbij bekeken, enkele vaststellingen:

  • De belangrijkste in- en uitstroom gebeurt van en naar andere paritaire comités;
  • Uitzendwerk speelt een belangrijke rol in de sector: ruim een vierde komt de sector binnen via een interimcontract, 10% stroomt uit naar uitzendwerk;
  • In 10% van de gevallen wordt de instroom verzekerd via het onderwijs: schoolverlaters starten hun loopbaan op in een voedingsbedrijf;
  • In goed 8% van de gevallen zijn het werklozen die binnen de voedingsindustrie aan de slag gaan;
  • Ruim een vierde van de uitstromers is niet langer actief (omwille van: werkloosheid – vergoed of vrijgesteld, conventioneel brugpensioen, pensioen, loopbaanonderbreking/tijdskrediet, ...).

Werknemersstromen in de voeding (2007-2008)

Bron: DWH Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming (bewerking Departement WSE / Steunpunt WSE)

De Vlaamse dynamiek van naderbij bekeken, enkele vaststellingen:

  • De belangrijkste in- en uitstroom gebeurt van en naar andere paritaire comités;
  • Uitzendwerk speelt een belangrijke rol in de sector: ruim een vierde komt de sector binnen via een interimcontract, 10% stroomt uit naar uitzendwerk;
  • In 10% van de gevallen wordt de instroom verzekerd via het onderwijs: schoolverlaters starten hun loopbaan op in een voedingsbedrijf;
  • In goed 8% van de gevallen zijn het werklozen die binnen de voedingsindustrie aan de slag gaan;
  • Ruim een vierde van de uitstromers is niet langer actief (omwille van: werkloosheid – vergoed of vrijgesteld, conventioneel brugpensioen, pensioen, loopbaanonderbreking/tijdskrediet, ...).

Created by Pixular