Ook de voedingsindustrie kent vergrijzing

Net zoals in de rest van de economie heeft de voedingsindustrie te maken met vergrijzing. De leeftijdspiramide schoof tussen 2005 en 2010 sterk op, en projecties naar 2010 en 2015 trekken die tendens door.

Leeftijdsverdeling van de werknemers in de voeding (Vlaams en Waals Gewest; 2005, 2010 en projectie 2015, 2020)

Bron: RSZ gedecentraliseerd (Bewerking Steunpunt WSE)

Created by Pixular