De voedingsindustrie kent een grote diversiteit: uiteenlopende subsectoren en veel KMO’s

De voedingsindustrie kent een grote diversiteit. Er zijn ruim twintig subsectoren die elk hun eigenheid hebben.

Belangrijkst voor de werkgelegenheid is ‘brood- en banket’, goed voor een vierde van de tewerkstelling. Nadien volgen vlees (15%), groenten en fruit (9%), chocolade en suikerwerk (9%) en zuivel (7%).

Een aantal subsectoren zitten duidelijk in de lift en kennen een belangrijke stijging in tewerkstelling: verwerking van koffie-en-thee (55%), specerijen-en-sauzen (28%), voorbereide maaltijden (21%), vervaardiging van deegwaren (20%), verwerking van vis (16%), groenten-en-fruit (16%).

Verdeling loontrekkenden per subsector in de voedingsindustrie op 31 december 2010

Ook in termen van omvang is de sector divers. De Belgische voedingsindustrie is meer gefragmenteerd dan de rest van de industrie:

  • Er zijn weinig grote ondernemingen: slechts 3,5 % van de bedrijven telt meer dan 100 werknemers. Samen zorgen zij wel voor de helft van de werkgelegenheid.
  • Voorts is er een wat grotere middenmoot van bedrijven tussen 10 en 100 werknemers: ruim een vijfde van alle bedrijven. Deze groep vertegenwoordigt 35% van de werkgelegenheid.
  • Het overgrote deel van de sector (3/4) bestaat evenwel uit zeer kleine ondernemingen met minder dan 10 werknemers. Dit zijn veelal ambachtelijke bakkerijen. Zij staan in voor 16% van de werkgelegenheid.

KMO’s spelen met andere woorden een belangrijke rol in de sector. Sommige van deze bedrijven groeien uit tot ware wereldspelers. Toch blijven zij doorgaans sterk lokaal verankerd.

De laatste jaren neemt het aantal KMO’s gestaag af. Die evolutie is voor een belangrijk deel te wijten aan de sluiting van kleine ambachtelijke bakkerijen.

Voeding- en drankenindustrie naar omvang van de ondernemingen op 31 december 2010

Bron: CRB op basis van de gedecentraliseerde werkgelegenheidsstatistieken van de RSZ

Voedingsbedrijven zijn gemiddeld genomen groter dan vroeger. Dit geldt voor bijna alle subsectoren. Slechts enkele sectoren vormen daarop een uitzondering: de tak oliën en vetten, de tak alcohol, cider en wijn en de tak consumptie-ijs.

Gemiddelde omvang van de ondernemingen van de voedingsindustrie volgens het aantal werknemers

Bron: CRB op basis van de gedecentraliseerde werkgelegenheidsstatistieken van de RSZ

Created by Pixular