De Belgische voedingsindustrie is een stabiele sector

De Belgische voedingsindustrie telt ruim 5000 bedrijven. Die stellen samen bijna 90.000 werknemers tewerk, ongeveer 2/3 in Vlaanderen, 1/3 in Wallonië.

De Belgische voedingsindustrie doet het goed in vergelijking met andere landen en andere sectoren. Tussen 2000 en 2009 is de omzet in België met bijna de helft gestegen, terwijl die groei in andere landen een stuk lager ligt.

Ten opzichte van andere industriële sectoren in België scoort de voedingsindustrie goed. Over een periode van 10 jaar kende de voedingsindustrie een hogere omzetstijging en zeer stabiele tewerkstellingscijfers.

Created by Pixular