22% van de werknemers werkt in een ploegenstelsel

Ploegenarbeid zorgt ervoor dat voedingsbedrijven op korte termijn grote hoeveelheden kunnen produceren en verse producten snel kunnen behandelen. Bijna 1 op 3 arbeiders werkte in 2011 in een ploegsysteem (arbeid in twee, drie of vier ploegen, vrijwillige of opgelegde glijdende werktijden, gespreide werktijden,…). Bedienden volgen het ploegenstelsel veel minder (3%).

Ontwikkeling van de ploegenarbeid in de voedingsindustrie (nace 10)

Bron: bijzondere raadgevende commissie voor de Voeding (CRB) op basis van de enquêtes naar de arbeidskrachten (ADSEI)

In vergelijking met de andere Europese voedingsindustrieën is het aandeel werknemers dat in ploegen werkt laag. In België is dat 22%, tegenover 28% in de Duitse, 26% in de Nederlandse en 26% in de Franse voedingsindustrie.

Aandeel van ploegenarbeid in de Europese voedingsindustrie in 2011

Bron: bijzondere raadgevende commissie voor de Voeding(CRB) op basis van de enquêtes naar de arbeidskrachten (Eurostat)

Created by Pixular