Voedingsindustrie in cijfers

De Belgische voedingsindustrie is een stabiele sector

De Belgische voedingsindustrie telt ruim 5000 bedrijven. Die stellen samen bijna 90.000 werknemers tewerk, waarvan ongeveer 2/3 in Vlaanderen.

De Belgische voedingsindustrie doet het goed in vergelijking met andere landen en andere sectoren. Tussen 2000 en 2009 is de omzet in België met bijna de helft gestegen, terwijl die groei in andere landen een stuk lager ligt.

Ten opzichte van andere industriële sectoren in België scoort de voedingsindustrie goed. Tussen 2000 en 2010 kende de voedingsindustrie een hogere omzetstijging en zeer stabiele tewerkstellingscijfers.

Lees meer

Voedingsindustrie bij de betere betalers voor startende arbeiders én bedienden

Jonge werknemers verdienen significant meer dan gemiddeld als ze aan de slag gaan in voedingsbedrijven.
Dit geldt zowel voor arbeiders als bedienden, voor laaggeschoolden als hooggeschoolden, voor kleine als grote bedrijven, ongeacht de regio.

Lees meer

De voedingsindustrie is een van de grootste industriële werkgevers

Ondanks automatisering blijft de voedingsindustrie een arbeidsintensieve sector. Het is na de metaal- en aanverwante sectoren de belangrijkste industriële werkgever met 16% van de tewerkstelling. De voedingsindustrie is ook de meest stabiele industriële werkgever. Sinds het einde van de vorige eeuw bleef de tewerkstelling ongeveer constant, terwijl het aantal werknemers in de industrie in haar geheel afnam.

Lees meer

Werk dicht bij huis

Werknemers in de voedingsindustrie werken doorgaans dicht bij huis, dichter dan werknemers in de rest van de economie. De gemiddelde afstand van het woon-werkverkeer ligt in Vlaanderen tussen 19 en 21km, naargelang de provincie.

Lees meer

Created by Pixular