Employer Branding

Werken aan een positief imago als werkgever: een investering die u dubbel en dik terugverdient

Aantrekken én behouden van talent

Wat is het doel van employer branding? Het aantrekken én het behouden van talent. Een noodzaak om je bedrijf draaiend te houden en te laten groeien.

Onderscheidend

Employer branding is het werken aan je employer brand, het beeld dat mensen van je bedrijf hebben als werkgever. Een sterk employer brand is onderscheidend, anders dan dat van andere bedrijven.

 • Doe de oefening: stelt jouw bedrijf zicht onderscheidend op in haar rekruteringscommunicatie? Neem een advertentietekst van een vorige vacature en maak overal je bedrijfsnaam blanco. Zou deze tekst ook over een ander bedrijf/ een concurrent kunnen gaan?

Authentiek

Een sterk employer brand moet authentiek zijn. Het moet minsten geloofwaardig zijn voor je huidig personeel. Doe dus in de praktijk wat je vertelt in je positionering en externe communicatie.

Zeg bijvoorbeeld niet in je bedrijfsprofiel dat je innovatief bent, als je personeel met verouderde machines moet werken. Hecht je belang aan dialoog (zeg je)? Laat dat dan ook op de werkvloer blijken, door bijvoorbeeld regelmatig teamoverleg en rapporteringsgesprekken te houden.

Werken aan je bedrijfsimago

De basis om te werken aan je employer brand is de vraag: wat maakt ons als werkgever authentiek en onderscheidend? Wat is er in ons bedrijf anders dan bij andere werkgevers? Het antwoord hierop moet het uitgangspunt zijn van de acties die je wil nemen om je bedrijfsimago te versterken.

Hoe zien mensen je bedrijf nu? Welk imago heeft het?

Je kan een beter inzicht krijgen in je huidig employer brand door bevragingen te doen. 

Je kan een (anonieme) werknemersbevraging houden, eventueel bij een selectie uit diverse afdelingen en functies. Waarom werk je nog steeds voorhet  bedrijf? Wat zijn pijnpunten / waarom zou je eventueel weggaan? Waarom heb je in het begin gekozen om voor dit bedrijf te werken?... Je kan als HR dienst overwegen om een dergelijk onderzoek in een stageproject te gieten en hiervoor een stagiaire aan te nemen. Als je dit bijvoorbeeld om de 2 jaar herhaalt, dan kan je meten of er verbeteringen zijn en of je inspanningen iets opleveren.

Ook een korte bevraging opnemen in je sollicitatieprocedure kan informatie opleveren. Je kan sollicitanten op het einde van de procedure enkele korte vragen stellen over de beleving van de sollicitatieprocedure, het beeld dat ze van het bedrijf hebben, …

Bij werknemers die vertrekken kan je een exit-gesprek houden. Ook dat zal je waardevolle informatie opleveren. Hoe zagen ze het bedrijf toen ze er solliciteerden? Kwam dat overeen met hoe ze het bedrijf leerden kennen? Waarom gaan ze weg?

Kan je meer budget uitgeven? Een werkgeversimago-onderzoek zal je veel vertellen. Veelal wordt dit door een extern bureau gedaan, via focusgroepen bijvoorbeeld. Zouden ze bij jouw bedrijf willen werken? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Hoe komt je bedrijf aan bod in pers en sociale media? Hoe wordt je bedrijf in de buurt gezien?

Voordelen van een sterk employer brand

Op korte termijn: verhogen van de productiviteit, meer vacatures invullen, meer via-via-rekrutering,…

Op middellange termijn: omzetverbetering, motivatie en betrokkenheid van medewerkers verhogen, lager verloop, reductie van de aanwervingskosten, hogere kwaliteit van sollicitaties, …

Eigen werknemers en directe regio spelen een hoofdrol

Huidige medewerkers moeten centraal staan bij het bouwen aan je employer brand. Je eigen personeel draagt het imago van het bedrijf naar buiten. Hoe zij over het bedrijf communiceren bepaalt in je directe omgeving veel over hoe je bedrijf gezien wordt als werkgever. 

En die directe omgeving is belangrijk voor je bedrijf. Want wist je dat in de voedingsindustrie 80% van de werknemers uit een straal van 25km rond het bedrijf komt? 

Wat kan je als bedrijf doen om je employer brand te verbeteren?

Acties om een positief bedrijfsimago op te bouwen, hebben niet altijd grote communicatiebudgetten nodig. Begin intern en richt je extern in eerste instantie op je directe omgeving.

I N T E R N :

 • Investeren in werksfeer, goede arbeidsvoorwaarden en veiligheid & welzijn op het werk:
  • Goed werkgeverschap is belangrijk voor een positief imago: een werkplek bieden waar plezier, vertrouwen, waardering en trots centraal staat.
 • Onthaalprogramma en begeleide inwerkperiode voor nieuwe werknemers voorzien: 
  • Iemand die op een nieuwe plek begint te werken, zal daar met familie en vrienden over spreken. Elk netwerk van een nieuwe werknemer is relevant om een positief employer brand op te bouwen. (bekijk zeker ook www.beteronthaal.be voor meer tips)
 • Bring a friend-campagne starten
  • Voorzie een beloningssysteem wanneer nieuwe werkkrachten aangeworven worden via je personeel.
   Vergeet je ex-werknemers en gepensioneerden niet! Ben je op een goede manier uit elkaar gegaan? Betrek hen dan zeker bij je via-via-wervingscampagnes. Hou een lijst bij en stuur hen op regelmatige basis vacatures door. Af en toe een uitnodiging voor een bedrijfsevenement of nieuwjaarsreceptie zullen het netwerk alleen maar versterken!

E X T E R N :

 • Rekruteringswebsite of vacaturepagina
  • Denk er eens aan om een aparte rekruteringswebsite op te stellen, bijvoorbeeld met de naam: www.werkenbijxxxx.be 
  • Maak je rekruteringswebsite of vacaturepagina vanaf de homepage via 1 klik bereikbaar (duidelijk zichtbaar!).
  • De informatie en vacatures moeten up to date zijn.
  • Stel indien toegelaten informatie over het salaris of de loonbarema’s beschikbaar.
  • Zorg dat er een zeer lage drempel is om te solliciteren.
  • Heb je enkele tevreden werknemers die graag iets vertellen over hun job? Laat hen in een video vertellen over het bedrijf, de producten, het werk en waarom zij nog steeds kiezen voor je bedrijf. Met smartphone, tablet of digitale camera is dit ook met een klein budget haalbaar. 
  • Zorg dat je gemakkelijk gevonden wordt via zoekmachines zoals Google. Ligt je bedrijf in Oudenaarde bijvoorbeeld. Dan moeten je vacatures vindbaar zijn als iemand de zoekwoorden ‘werken in Oudenaarde’ of ‘jobs in Oudenaarde’ intikt.
 • Rekruteringscommunicatie: Hou bij de omschrijving van vacatures rekening met wat mensen belangrijk vinden aan een job / werkgever. Onderzoek van Randstad leert ons dat mensen het meeste belang hechten aan werkzekerheid, financiële gezondheid van het bedrijf en verloning. Pas daarna komen sociale aspecten en carrièremogelijkheden.
 • Organiseer af en toe eens een opendeurdag voor de buurt of een familiedag voor je werknemers. Zo krijgen ook buitenstaanders een beter beeld van je bedrijf.
 • Klanten, leveranciers, postbode, sollicitanten, bezoekers: welke contacten heeft je bedrijf dagelijks met de buitenwereld? Verloopt hun contact goed? Wat krijgen ze te zien van het bedrijf? Wat kan beter? Iedereen kan ambassadeur van je bedrijf zijn! Toon vacatures ook op plaatsen waar deze externen komen.
 • Regionaal netwerk met het onderwijs opbouwen
  • Stageplaatsen aanbieden, je open stellen voor bedrijfsbezoeken, in een jury zetelen bij eindwerkprojecten, deelnemen aan campusrekruteringsdagen …
 • Lokaal aan sponsoring doen: jeugd-, sport- of culturele evenementen
 • Als er voldoende budget is, zet je vacatures ook op populaire vacaturewebsites of in regionale kranten. 
 • Als je externe rekruteringscampagnes lanceert, zorg er dan voor dat zeker je personeel die advertenties, posters, filmpjes als eerste te zien krijgt. Dit kan via de kleedkamers, kantine, receptie, … 

En nog een laatste tip: verruim de HR horizonten. Wil je bouwen aan een beter imago als werkgever? Spreek met andere sleutelpersonen uit je bedrijf (communicatie, directie, productie, ...). Zij hebben elk een eigen zicht op het bedrijf en helpen mee om het imago van het bedrijf naar buiten te dragen.

 

Bronnen en inspiratie:

Created by Pixular